Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Επένδυση σε …Πετρελαιοπηγές στο Τέξας;

“People who say it cannot be done should not interrupt those who are doing it.”
“Όποιος ισχυρίζεται ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, δεν θα πρέπει να διακόπτει εκείνον που το κάνει”.
–George Bernard Shaw (Τζορτζ Μπέρναρντ Σω) (Шоу, Джордж Бернард)

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)