Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Εμπόδια ή Θαύματα;

Τα εμπόδια είναι θαύματα, τα οποία περιμένουν να συμβούν. Όσο μεγαλύτερο το εμπόδιο, τόσο μεγαλύτερο και το θαύμα.

Κρεμάστηκα για να αποτυπώσω αυτή τη φωτογραφία, η οποία παρουσιάζει ένα από τα γνωστότερα Ηπειρώτικα πέτρινα γεφύρια.

Εάν δεν υπήρχε το εμπόδιο του ποταμού, ποτέ δεν θα χτιζόταν. Ποταμός = εμπόδιο. Γεφύρι = θαύμα!

Επιλέξτε τι θέλετε να βλέπετε από τα δύο και η ζωή σας θα είναι γεμάτη είτε από ανυπέρβλητα εμπόδια είτε από εκπληρωμένα θαύματα.