Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ελλάς και Κίνα

Άλλοι προσπαθούν να πωλήσουν την Ελλάδα στην Κίνα. Κι άλλοι αγοράζουν την Κίνα. Η διαφορά στον τρόπο σκέψης και νοοτροπίας.

Οι καλλιτέχνες και δη οι ηθοποιοί μπορούν να κάνουν την μεγάλη διαφορά.

早上好 (Zǎoshang hǎo)
Το καλημέρα στα Κινέζικα.