Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δύο και 0,28 Λόγια για τις Επενδύσεις

Πότε μία επένδυση είναι πραγματικά κερδοφόρα;

‘Όταν (σχεδόν) όλοι την θεωρούν “τελειωμένη”!

Ο λόγος;

Μα τότε ακριβώς μπορείς να εισέλθεις στην αγορά (είτε αυτό λέγεται ακίνητο είτε οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα)…

Εάν περιμένεις να δεις θετικά σημεία τότε είναι ήδη αργά.

Η αδράνεια οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή…

Τι άλλο να γράψω πια;

Τα προηγούμενα ήταν τα …δύο λόγια.

Το 0,28;

Το άμεσο επιπλέον κόστος επί τοις εκατό (28%) επιβάρυνσης για την …επόμενη ημέρα…