Διατηρητέο 1 πριν την Αποκατάσταση

Δείτε το και μετά… Το εσωτερικό του βέβαια θα σας καταπλήξει… Επικοινωνήστε μαζί μου όταν είστε στην Πάτρα να το επισκεφθείτε…