Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δημιουργικές Σκέψεις

Απομακρυνθείτε από την πεπατημένη και τις τετριμμένες ιδέες και απόψεις.

Όλοι κάνουν λάθος!
Μόνο ΕΣΥ σκέφτεσαι σωστά!

Συνεπώς:

Σκέψου αντίθετα και αποφάσισε αντίστροφα.

Μην ψάχνεις για απαντήσεις, Θέσε εσύ τις ερωτήσεις.

Δεν είναι αντιγραφή να κάνεις καλύτερα κάτι, το οποίο ήδη γίνεται.

Τέλος να τερματίζεις σε μία κοινωνία, όπου οι περισσότεροι μένουν στην εκκίνηση.

“Be a finisher in a society of starters”
(Στα Αγγλικά αποδίδεται καλύτερα γι’ αυτό το γράφω)