Βιβλιοπωλείο

“Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή.” – Βίκτωρ Ουγκώ

“Εκεί που κλείνει ένα βιβλιοπωλείο, δημιουργούνται στρατιές αμόρφωτων, κατευθυνόμενων υπηκόων.”