Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Φωτογραφίες Τέξας ΙΙ

Oil wells growing like flowers in West Texas

Rig and pumper

“Little guys” in the American oil business

Just for curiosity. The pipe in the air is irrigation for a field. This pipe extends for 1/2 mile and moves in a circle, using motors on the wheels.

Salt Water Disposal well system.

Old well head being used for injecting water 4,000 feet underground. Salt Water Disposal well.

Near Odessa, Texas. Re-work older well.

Courtesy & Copyright: Mark S. McGrew

 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)