Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Φράση Επιχειρηματικού Αδιεξόδου

Όταν σε μία οικονομία ισχύει το “πολύ ακριβά για να αγοράσεις – πολύ φτηνά για να πουλήσεις” έπεται το “δεν θα αγοράσεις – δεν θα πουλήσεις”· συμπέρασμα: “καλά κρασιά”.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)