Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τρύγος στους Πλούσιους Καρπούς της Κρατικής Εξουσίας

(Παρατηρείστε την προσεκτικά. Ακόμα και εκεί όπου δεν φαίνονται υπάρχουν…)