Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τραίνα και Αλλαγές

ΟΙ αλλαγές είναι απατηλές όπως τα τραίνα. Από μακριά φαίνονται ακίνητες και αθόρυβες. Το χτύπημα τους όμως είναι συντριπτικό.