Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Αγώι

Μη ξεχνάτε πως το “Αγώι ξυπνά τον Αγωγιάτη” και όχι το αντίστροφο. Όταν λοιπόν δεν γνωρίζετε τι να κάνετε μην… κοιμάστε. Βγείτε έξω στην αγορά και περπατήστε. Και τότε θα βρεθεί σίγουρα κάποια/ος να σας ξυπνήσει. Μετά ξυπνάτε εσείς το αγώι!
Συμπέρασμα: Κάντε “κάτι”!