Το Αγώι

Μη ξεχνάτε πως το “Αγώι ξυπνά τον Αγωγιάτη” και όχι το αντίστροφο. Όταν λοιπόν δεν γνωρίζετε τι να κάνετε μην… κοιμάστε. Βγείτε έξω στην αγορά και περπατήστε. Και τότε θα βρεθεί σίγουρα κάποια/ος να σας ξυπνήσει. Μετά ξυπνάτε εσείς το αγώι!
Συμπέρασμα: Κάντε “κάτι”!