Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σχόλιο για την Απαγόρευση της Κυκλοφορίας

Να το θέσω ξεκάθαρα: το μέτρο ήταν απολύτως επιβεβλημένο και ίσως και αργοπορημένο. Η Πολιτεία επέλεξε ένα σχέδιο αντιμετώπισης. Επέλεξε και τους επιστήμονες και τους ειδικούς, οι οποίοι εκπόνησαν ένα σχέδιο δράσης. Μπορεί το σχέδιο αυτό να είναι εσφαλμένο ή ελλιπές, μπορεί να μην αρέσουν τα πρόσωπα, μπορεί να μην αρέσει η κυβέρνηση, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο.

Ωστόσο είναι πάντα προτιμότερο να εφαρμόζεται σωστά και με απόλυτη συνέπεια ακόμα και ένα κακό σχέδιο, παρά να μην εφαρμόζεται ή να μην τηρείται το άριστο. Και δεν έχει να κάνει με πολιτική το σχόλιο αυτό και ούτε να το διανοηθείτε, εξ΄ άλλου με γνωρίζετε. Αποτελεί νόμο της Πολιτείας, υποχρέωση του κάθε πολίτη της και πρέπει να γίνει σεβαστός. Και αποδεικνύεται για άλλη μία φορά, πως ισχύει η γνωστή παροιμία, κάπως παραφρασμένη:

“Ένας ανεύθυνος ρίχνει μια πέτρα στο πηγάδι, και σαράντα υπεύθυνοι δεν μπορούν να τη βγάλουν”. Γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο;