Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σχετικά με την Δημοσιευμένη Αρθρογραφία

Εκείνα τα άρθρα μου, τα οποία δημοσιεύονται στον τύπο ή/και σε άλλες (πλην της δικής μου) ιστοσελίδες μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα θα αναρτώνται και στην σελίδα μου www.teucris.net καθώς και στο προφίλ μου στο Facebook. Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να μην είναι εντελώς επίκαιρα, ειδικά όταν πρόκειται για σχολιασμό γεγονότων.

Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των άρθρων είναι ούτως ή άλλως προσβάσιμο άμεσα είτε στην teucris είτε εδώ.

Επειδή πάλι πολλές φορές ερωτώμαι εάν επιτρέπεται η κοινοποίηση τους η απάντηση είναι προφανώς ναι, άλλωστε γιατί τα δημοσιεύω, αρκεί να τηρείται επακριβώς το κείμενο και να αναφέρεται η πηγή τους και ο συγγραφέας. Τα αυτονόητα!.

Η έννοια της αρθρογραφίας γνώμης είναι η πρόκληση ερεθισμάτων στους αναγνώστες και η παρουσίαση ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης και προσέγγισης. Στόχος είναι η διεύρυνση των οριζόντων και η βελτίωση της κοινωνίας μας και των ανθρώπων. Εάν επιτυγχάνεται αυτό, τότε το άρθρο έχει κάποιο νόημα.

Εκφραστείτε ελεύθερα, σκεφτείτε ελεύθερα και λάθος ακόμα και εάν είναι το σκεπτικό με την ελευθερία του νου θα εντοπιστεί.