Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Προτάσεις Συνεργασίας…

Πριν από αρκετά χρόνια ανέλαβα ένα Δημόσιο έργο σε μία πολύ όμορφη αλλά ορεινή περιοχή. Ο Δήμαρχος ήθελε να γίνει το έργο και επειδή ήμουν σχετικά νέος ήθελε και να με βοηθήσει (με την πραγματικά καλή έννοια). Στην προσπάθειά του λοιπόν να με διευκολύνει και επειδή στο έργο υπήρχε ένα τμήμα οδοποιίας (το οποίο ήταν πάντα υψηλών κεφαλαιουχικών απαιτήσεων) αμέσως πρότεινε να “συνεργαστώ” με κάποιον οδοποιό μηχανικό, ο οποίος δραστηριοποιείτο στην περιοχή! Στον περίγυρο άρχισαν τα υπομειδιάματα, διότι ο συγκεκριμένος μηχανικός ήταν περίπου 100πλάσιας οικονομικής ισχύος απ΄ότι ήμουν εγώ. Μετά την λήξη της συνάντησης και έξω από το γραφείο του μου είπαν: “Μπράβο Τεύκρο θα συνεργαστείτε και τηρουμένων των αναλογιών ο (εν λόγω μηχανικός) θα αναλάβει την ασφαλτόστρωση και εσύ θα κρατάς τις …κόκκινες σημαίες για να …ρυθμίζεις την κυκλοφορία”!