Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Παν Μέτρον Άριστον”…

Πριν από 3 χρόνια έγραψα το παρακάτω· και παραμένει τόσο επίκαιρο…

Κάποιοι “άλλοι” σκέφτηκαν τον τίτλο του άρθρου ως αρχή ζωής και φιλοσοφίας εδώ και… 2,500 χρόνια! Αυτή κι αν παραμένει επίκαιρη!

Οι αληθινές αξίες μόλις γεννηθούν παραμένουν αθάνατες.