Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Morning Madness

Οτιδήποτε και εάν κάνετε για την επιβίωσή ή την διασκέδαση σας βασίζεται σε ένα σύστημα “απογοήτευσης και παραίτησης”.

Η “παραίτηση” όμως δημιουργεί “έλλειψη” και η “έλλειψη” δημιουργεί “αξία”!

Συνεχίστε να απογοητεύεσθε και να παραιτείστε για να δημιουργείτε αξίες στους… άλλους!

Από τον Βίνσεντ Βαν Γκογκ και εμένα καλή σας ημέρα!