Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πέτρινα Σπίτια Που Χάνονται

Πόσες φορές συναντώ στα διάφορα χωριά παρατημένα σπίτια. Όλα έχουν τη δική τους ιστορία, άλλα ήταν απλώς άτυχα. Απομεινάρια κάποιου παρελθόντος, το οποίο πολλές φορές εξαργυρώθηκε με τη βοή και τα άγχη της Αθήνας ή άλλων μεγαλουπόλεων. Οι μεγαλουπόλεις όμως εκδικούνται και η επιστροφή στις ρίζες αναγκαία από ποτέ.

Και το ερώτημα -φοβερό δίλημμα- παραμένει αμείλικτο:

Πρώτος στο χωριό ή δεύτερος στην πόλη;