Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ο Νόμος του Μέρφυ της “Κρίσης”

Όλοι όσοι αγωνίζονται και αντέχουν μέσα στην κρίση θα είχαν ήδη κερδίσει εάν δεν τους υπονόμευαν το ηθικό εκείνοι, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα έχοντας μοιραλατρικά παραδοθεί.

Οι δεύτεροι πιστεύουν πως την είχαν προβλέψει πολύ πριν από την εμφάνιση της.

Η “κρίση” αυτό δεν το γνωρίζει.

Όταν οι πρώτοι κερδίσουν οι δεύτεροι δεν θα θυμούνται τίποτα.

Η “κρίση” αυτό θα το θυμάται.

Οι πρώτοι δεν θα ασχοληθούν με τους δεύτερους και θα συνεχίσουν να δημιουργούν προς όφελος όλων.

Συμπέρασμα:

Είτε ανήκετε στους πρώτους είτε σους δεύτερους όλοι θα κερδίσετε.

Αλλά ρε γ@μώτο οι δεύτεροι μην σπάτε τα @ρχίδι@ στους πρώτους να τελειώνουν πιό γρήγορα.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)