Ο Νόμος της Προσωρινότητας της Αλήθειας

Αυτό, το οποίο είναι αλήθεια σήμερα, ίσως να μην είναι αλήθεια αύριο.