Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ο Άγονος Βράχος

Εάν σε έναν άγονο βράχο μπορούν να φυτρώσουν αυτά τα υπέροχα άνθη φανταστείτε τι μπορεί να φυτρώσει σε ένα γόνιμο μυαλό. Ανεξαρτήτως συνθηκών, δυσκολιών και εμποδίων δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε την ικανότητά μας να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν κατά πως εμείς θέλουμε.

Η δύναμις αρχίζει από εσένα. Μην την απεμπολείς.