Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Οι Σλάβοι στην Ελλάδα

 

(Die Slaven in Griechenland)

Χθες με αφορμή την δημοσίευση του βιβλίου ετέθη το ερώτημα σχετικά με την προέλευση των Σλαβικών τοπωνυμίων στην Ελλάδα. (Παρεμπιπτόντως προτιμώ την γραφή με δίφθογγο “Σλαύοι” παρά “Σλάβοι”, αλλά δεν γνωρίζω εάν είναι ορθή. Οι φιλόλογοι ας μας διαφωτίσουν παρακαλώ).

Οι μετακινήσεις των Σλάβων ήδη από την εποχή του Βυζαντίου ήταν συνεχείς. Διεσπάρησαν στην Ελλάδα και πάμπολλα τοπωνύμια ουσιαστικά είναι Σλαβικής προέλευσης. Στο εξαιρετικό βιβλίο “Οι Σλάβοι στην Ελλάδα” (Die Slaven in Griechenland) του Max Vasmer, -προσέξτε την έκδοση είναι Λειψίας το 1970 επί Ανατολικής Γερμανίας- παρουσιάζεται λεπτομερώς η ετυμολογία πλήθους τοπωνυμίων.

Στο λήμμα για το Βερσίτσι εξηγείται πως προέρχεται από την αντίστοιχη Σλαβική λέξη vrьchъ για την κορυφή ήτοι Gipfel στα Γερμανικά.

Από το 1912 και εντεύθεν αποφασίστηκε η μετονομασία χιλιάδων τοπωνυμίων. Αυτό οδήγησε στις πάμπολλες διπλές ονομασίες. Από τους 11,500 περίπου οικισμούς οι 3,600 μετονομάσθηκαν. Το Βερσίτσι δεν αποτέλεσε εξαίρεση και μετονομάστηκε σε “Σείραι”, από την αρχαία πόλη της περιοχής.

Εντελώς ενδεικτικά αναφέρω και το κεφαλοχώρι της Δίβρης στον νομό Ηλίας. Το όνομα Δίβρη προέρχεται από το dьbrь, το οποίο σημαίνει φαράγγι (Schlucht στα Γερμανικά).

 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)