Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι Καμπές της Ζωής μας

Σύμφωνα με ένα παλαιό σπουδαίο Εβραϊκό ρητό υπάρχουν καμπές στην ζωή μας στο παρόν, όπου οι αποφάσεις μας για το μέλλον ορίζουν το παρελθόν μας!

Σκεφτείτε πάρα πολύ καλά το νόημα της πρότασης αυτής. Δεν είναι τα γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία έχουν σημασία, αλλά η αίσθηση, την οποία αφήνουν.

Και το παρελθόν ορίζεται όχι από τις τότε δυσκολίες του αλλά από την στάση μας στο παρόν.

Μία καμπή, όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα συμβαίνει τώρα και ίσως όχι μόνον σε αυτά.

Αποφασίστε ως νικητές του τώρα με απόλυτη βεβαιότητα για το μέλλον, ώστε να καθοριστεί ανάλογα και το παρελθόν σας!

Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει.

Σημ. Το δένδρο το είδα το πρωί και μου άρεσε η σημειολογία του σε σχέση με το ρητό. Η άνοδος μέσα από τα άνθη του παρελθόντος.