Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Καλλιτέχνης και Πολιτική

Πρέπει ο καλλιτέχνης να έχει πολιτική άποψη ή απλά να περιορίζεται στο έργο του;

Ε π ι β ά λ λ ε τ α ι κατά τη γνώμη μου. Η τέχνη δεν είναι μία διαδικασία κατανάλωσης ελεύθερου χρόνου. Είναι μία νοητική (και πολύ επίπονη) προσπάθεια έκφρασης εσώτερων συναισθημάτων και σκέψεων. Είναι μία στάση ζωής. Συνεπώς ο καλλιτέχνης όχι μόνον οφείλει να έχει πολιτική άποψη αλλά επιπλέον πρέπει να την γνωστοποιεί στο κοινό του, ώστε αυτό να μπορεί να την κρίνει υπό το πρίσμα του δημιουργού της.

Ο καλλιτέχνης έχει υποχρέωση να προτρέπει μέσω του έργου του τον άνθρωπο προς το καλύτερο και κυρίως το επαναστατικότερο. Να αναμοχλεύει συνεχώς τα στάσιμα ύδατα.

Τέχνη – Αρχιτεκτονική – Επιστήμη και Φιλοσοφία είναι εντελώς αλληλένδετα. Και η πολιτική έκφραση αποτελεί εγγενές συστατικό τους.