Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Επαγγελματικοί Χαιρετισμοί την Εποχή του Κορωνοϊού

Είναι προφανές πως ο κορωνοϊός θα επιφέρει σοβαρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες. Μία εξ΄ αυτών είναι και οι επαγγελματικοί… χαιρετισμοί. Ως εκ τούτου η Teucris αποφάσισε να διευκολύνει την κατάσταση προτείνοντας συγκεκριμένους και ασφαλείς τρόπους! Τίποτα και κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει την… πρόοδο!