Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Εμπιστεύεστε…

Εμπιστεύεστε όσους πιστεύετε, ΟΧΙ μέχρι το τέλος, αλλά λίγο ΜΕΤΑ το τέλος. Διότι, ποτέ η νίκη δε βρίσκεται τόσο κοντά όσο τη στιγμή αμέσως μετά την φαινομενική πτώση…
Ποτέ μην ξεχνάτε το προηγούμενο, διότι η τελευταία σταγόνα που χύνεις κρατά μέσα της ολόκληρη την ενέργεια της νίκης.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)