Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δύο Σωστά και Ένα Λάθος

Όσοι δεν κάνουν, κριτικάρουν.
Όσοι κάνουν, κατανοούν.
(Ισχύει)

Όσοι έχουν λυμένα θέματα, γκρινιάζουν.
Όσοι έχουν πραγματικά προβλήματα, υπομένουν.
(Ισχύει)

Όσοι δεν γνωρίζουν, ομιλούν.
Όσοι γνωρίζουν, σιωπούν.
(Λάθος)

Όσοι κάνουν και έχουν και πραγματικά προβλήματα, είναι συνήθως αυτοί, οι οποίοι γνωρίζουν.

Δέχονται κριτική, υπομένουν όχι όμως και να σιωπούν! Εδώ το σωστό θα πρέπει να είναι:

Όσοι γνωρίζουν οφείλουν να ομιλούν για να μαθαίνουν περισσότερα εκείνοι, οι οποίοι και κάνουν και υπομένουν και πραγματικά προβλήματα.

Οι άλλοι πάντως ούτως ή άλλως δεν μαθαίνουν.