Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δύο Πίνακες – Δύο Ερωτήματα

Θα σας παρακαλούσα (εάν βεβαίως επιθυμείτε) να σχολιάσετε ποιόν από τους δύο πίνακες θεωρείτε περισσότερο αναγνωρίσιμο και ποιος θεωρείτε πως είναι πιο κοντά στην φυσική πραγματικότητα (εννοώ την ρεαλιστική απεικόνιση και όχι το θέμα του). Επίσης την προσωπική σας άποψη όσον αφορά το τι σκέφτεστε βλέποντας τον κάθε έναν…

Θα γράψω και το δικό μου σκεπτικό, το οποίο με ώθησε στο ερώτημα αυτό… (δεν υπάρχει κάποια σωστή ή λάθος απάντηση, προβληματισμός μόνο)…

Δύο Πίνακες – Δύο Ερωτήματα Θα σας παρακαλούσα (εάν βεβαίως επιθυμείτε) να σχολιάσετε ποιόν από τους δύο πίνακες θεωρεί…

Δημοσιεύτηκε από Τεύκρος Σακελλαρόπουλος στις Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016