Αθήνα

Από τις ωραιότερες πρωτεύουσες στον Κόσμο. Και γνώμη δεν αλλάζω! 😀

https://www.facebook.com/100000259089117/posts/2605146086170669/