Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Night or the Prussians must come”.

“Night or the Prussians must come”.
(Ή η νύχτα ή οι Πρώσσοι πρέπει να έλθουν).
—Wellington
Η δήλωση του Δουκός του Ουέλινγκτον (εκ των νικητών) κατά τη διάρκεια της Μάχης του Βατερλώ… Τελικά πρόλαβαν οι Πρώσσοι…
Επειδή η νύχτα έχει ήδη έλθει (και μάλλον όχι οι … Πρώσσοι), απολαύστε ένα εξαιρετικό (και αγαπημένο μου) κομμάτι Bossa Nova από τον Maximo Spodek…