Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Θέλεις – Κάνεις

Θέλεις στη ζωή σου κάτι, το οποίο ποτέ δεν είχες;

Τότε κάνε κάτι, το οποίο δεν έχεις κάνει έως τώρα!