Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Υπακοή στους Νόμους

Έχω την αίσθηση, πως διαφεύγει μία βασική υποχρέωση, κάθε πολίτη και κάθε κατοίκου σε οποιαδήποτε χώρα: η ΥΠΑΚΟΗ στους ΝΟΜΟΥΣ της… Ο Σωκράτης, ο κορυφαίος Φιλόσοφος (αλλά και Πολίτης) όλων των εποχών, το έδειξε και το έπραξε με τον πλέον τραγικό τρόπο… Δεν διακρίνω αντίστοιχη “σπουδή” και δεν θεωρώ την ανυπακοή “Επαναστατική Πράξη”… Οσοδήποτε “συντηρητικό” και να ακούγεται αυτό, αποτελεί την πραγματική διέξοδο βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής… και κατά συνέπεια την ουσιαστική “επιδιόρθωση” των λαθών…
Portrait de Socrate. Marbre, œuvre romaine du Ier siècle, peut-être une copie d’un bronze perdu réalisé par Lysippe.