Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Υπέροχα Ελληνικά Βουνά…

“Τόλμα ν΄ανέβεις μιά φορά σε κορφή και τότες θα δεις πως ο ευκολότερος δρόμος είναι από κορφή σε κορφή.”
Ρητό του Φρ. Νίτσε γραμμένο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε σημειώσεις του Ν.Π.Σ. από το 1941.
(Το video ΔΕΝ είναι σημερινό).