Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Πέτρινο Σπίτι ως Επενδυτικό Προϊόν

Δεν είμαι βέβαιος εάν το έχετε αντιληφθεί αλλά το μεγαλύτερο “προσόν” του πέτρινου σπιτιού είναι η …επενδυτική του αξία!

Σκεφτόμαστε πολλές φορές το ζήτημα μόνο συναισθηματικά (και πολύ ορθώς), ωστόσο το ζήτημα είναι περισσότερο ευρύ.

Προσέξτε πως οτιδήποτε αφορά την έννοια “Πέτρινο Σπίτι” αποκτά μία άλλη διάσταση. Ποια η διαφορά θα μου πείτε; Σπίτι το ένα σπίτι και το άλλο. Όχι δεν είναι το ίδιο και το γνωρίζετε πολύ καλά ασχέτως εάν δεν μπορώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να το περιγράψω…

Η προσωπική μου εμπειρία δείχνει πως η κοστολόγηση είναι ανεξάρτητη από χρόνο κατασκευής ή τοποθεσία… Αποτελεί μία τοποθέτηση πολύ μεγάλης σταθερότητας και “πέτρινης ασφάλειας”…