Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Αρχαιότερο Επώνυμο στον Κόσμο (Η Απάντηση)

Λοιπόν, το ερώτημα ήταν δύσκολο. Το εμπνεύσθηκα από κάποιο πολύ καλό βιβλίο της Ελληνικής μυθολογίας ή ιστορίας, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο απ’ όλα ήταν (διαθέτω και κάτι χιλιάδες, συνεπώς…) και στο οποίο αναφερόταν χαρακτηριστικά σε αυτό το ζήτημα.
Δεν είναι δική μου η απάντηση, διότι δεν θα μπορούσα να το σκεφθώ αυτό, αλλά την υιοθετώ πλήρως:
“Ζεύς Κρονίδης – Zeus Cronides”
Ο Δίας (Ζεύς) ο υιός του Κρόνου. Η κατάληξη -ίδης, όπως έγραφε το εν λόγω βιβλίο θεωρείται η αρχαιότερα όλων. Τα Ελληνικά επώνυμα προέρχονται από το όνομα του πατρός και φυσικά ο άρχων των Θεών δεν μπορούσε παρά να έχει το επώνυμο του πατέρα του (άλλο εάν η σχέση τους δεν ήταν και εντελώς ομαλή)!