Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Προφητεία για τον Φεβρουάριο 2022

Η ισχυρότερη τάση, η οποία κυριαρχεί ήδη από σήμερα ειδικά σε συνδυασμό και με τη Νέα Σελήνη είναι το απρόβλεπτο! Αξιοποιείστε στο έπακρο αυτή τη δυνατότητα. Διότι πλέον το 1+1=2 ΔΕΝ ισχύει, όπως και δεν ισχύει η λογική στην οποία βασίζεται.

1+1=… οτιδήποτε, κάτι, το οποίο σημαίνει πως τα διαθέσιμα όπλα σας δύνανται να αποδώσουν πολύ περισσότερα από τη θεωρητική ισχύ τους ενώ οποιαδήποτε σκέψη ή δράση ΔΕΝ θα ακολουθήσει ενδεχομένως την λογική αλληλουχία, την οποίαν σχεδιάσατε με το μυαλό σας. Θα επέμβει το απρόβλεπτο και κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορεί να θεωρηθεί απίθανο.  Αυτή είναι μία τεράστια εύνοια ως προς την διαμόρφωση των μελλοντικών συνθηκών, αρκεί να την αποδεχτείτε ως ιδέα και να ΜΗΝ φοβηθείτε το άγνωστο.

Εάν ωστόσο επιμένετε να αγνοείτε το απρόβλεπτο, όπως είναι η τάση και να παραμείνετε σταθεροί στη λογική, τότε κινδυνεύετε να επιβεβαιώσετε τις απόψεις σας με το 1+1=0 και θα σας φανεί και πολύ… λογικό αυτό.

Καλό μήνα υπό… διαμόρφωση! Και μην είστε και τόσο βέβαιοι ούτε για το μήνα ούτε για την ημέρα. Και αυτά ανήκουν στο απρόβλεπτο.

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #94 της 01-02-2022)