Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι Πολλές Πραγματικότητες

Δεν υπάρχει μία πραγματικότητα. Υπάρχουν… αρκετές. Η πρώτη είναι η ΔΙΚΗ σου πραγματικότητα. Εδώ μόνο μία λέξη απουσιάζει: το Λάθος! Στη δική σου πραγματικότητα λάθος δεν υφίσταται. Διότι κανένας απολύτως άνθρωπος δεν αποφασίζει… λάθος. Οποιεσδήποτε και εάν είναι οι συνθήκες θα αξιολογήσει και θα αποφασίσει με τον καλύτερο τρόπο, όσον αφορά τον εαυτόν του. Άρα ΑΥΤΗ η πραγματικότητα είναι αλάνθαστη.

Θα ήταν όμορφα όλα, εάν η δική σου πραγματικότητα δεν έπρεπε να συνυπάρξει με τις πραγματικότητες των άλλων. Οι οποίες επίσης δεν εμπεριέχουν λάθος για τον καθ΄ έναν ξεχωριστά. Η συνύπαρξη ωστόσο των διαφορετικών πραγματικοτήτων μπορεί να δημιουργήσει αντικρουόμενες καταστάσεις· και τελικά είναι αυτό, το οποίο συμβαίνει. Εδώ η δική σου σωστή απόφαση μπορεί να μετατραπεί σε λάθος.

Όλες μαζί οι αντικρουόμενες ανθρώπινες πραγματικότητες δημιουργούν μία άλλη ανεξάρτητη και αυτόνομη πραγματικότητα εξωτερικών συνθηκών. Η τελευταία επεμβαίνει με τον τρόπο της στα αποτελέσματα των αποφάσεων των δύο προηγουμένων. Και τότε εμφανίζονται “λάθη”, τα οποία δεν υπήρχαν.

Ποια λοιπόν να επιλέξεις;

Τη δική σου και μόνον τη δική σου. Είναι η μοναδική, την οποίαν μπορείς και ελέγχεις. Όσο για τις υπόλοιπες, άφησέ τες να εύρουν το δικό τους δρόμο.