Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Οι… Άλλοι

Η λύση όταν αγωνίζεσαι είναι στα χέρια των… άλλων! Άνοιξε τα χέρια σου να την λάβεις!