Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Μετοικεσία εκτός Αθηνών…

Όλο και περισσότεροι σκέφτονται την μετοικεσία εκτός Αθηνών και συγκεκριμένα σε περιοχές υψηλής επενδυτικής αξίας με κατοικίες διπλής χρήσης:

Μόνιμες και Εξοχικές.

Σκεφθείτε πως με μία επένδυση της τάξεως των 100-120,000 ευρώ μαζί με το οικόπεδο μπορεί να αποκτήσετε μία πέτρινη κατοικία και να βελτιώσετε σε εντυπωσιακό τις συνθήκες διαβίωσης σας…

Η Teucris μέσω των υπηρεσιών της και της εμπλοκής της με ακίνητα σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό σύμβουλο και να υλοποιήσει τις αρχικές σας σκέψεις…

Διαβάστε επιπλέον παρακαλώ την ενότητα:

Όλα για τα Πέτρινα Σπίτια!

Σκεφθείτε τα Καλάβρυτα ως έναν ενδιαφέροντα προορισμό.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)