Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κρίση στην Αγγλική Κυβέρνηση

Και όλοι οι υπουργοί του να παραιτηθούν ο ΠτΑ δεν “βλέπω” να μετακινείται.

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #102 της 06-07-2022)

Σημ.: Η προφητεία εξακολουθεί να ισχύει ΚΑΙ μετά το διάγγελμα παραίτησης…