Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κρίση στην Αγγλική Κυβέρνηση

Και όλοι οι υπουργοί του να παραιτηθούν ο ΠτΑ δεν “βλέπω” να μετακινείται. Θα αντέξει τη μοναξιά της μη εξουσίας ή θα θελήσει και πάλι να την διεκδικήσει; Δυσκολεύομαι εδώ, διότι ανατρεπτική αναταραχή διακρίνω.

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #102 της 06-07-2022)

Σημ.: Η προφητεία εξακολουθεί να ισχύει ΚΑΙ μετά το διάγγελμα παραίτησης…