Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Κεφάλαιο και Τέχνη

Το κεφάλαιο δεν αγαπάει την τέχνη, εκτός εάν η τελευταία κεφαλαιοποιείται. Ας το έχουμε κατά νου αυτό όταν αξιολογούμε κάποιες ταινίες. Ισχύει για κάθε μορφή τέχνης και όχι μόνον για τον κινηματογράφο.

Απλώς στην τελευταία έχει άμεση ανταπόκριση (εισιτήρια).

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)