Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Απόλυτη Δύναμις του Υπερεγώ

Το υπερεγώ κερδίζει πάντα, την ηθική, τη σύνεση και την λογική.

Αποτελεί τον πλέον σίγουρο δρόμο για την αυτοκαταστροφή, την οποία όμως και πάλι λόγω ακριβώς του υπερεγώ θα την αφομοιώσει ως επιλογή του.

Ανίκητο και όπου το διακρίνετε ξεχάστε κάθε ελπίδα.