Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Αβεβαιότητα και το Χάος Απελευθερώνουν

Οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή, οσοδήποτε δύσκολη ή επικίνδυνη και εάν είναι καθίσταται ανυπόφορη εάν αποφασίσεις να μην κινηθείς εναντίον της.

Ακόμα και εάν θελήσεις να τα τινάξεις όλα στον αέρα, πάλι έχεις το πλεονέκτημα στα χέρια σου. Διότι έχεις εσύ τον έλεγχο των αποφάσεων και δεν είσαι έρμαιο των συνθηκών.

Επειδή όμως η ζωή είναι διαδραστική η “άλλη πλευρά” αντιλαμβάνεται με έναν αδιόρατο τρόπο τις προθέσεις σου και αναγκάζεται και εκείνη να τροποποιήσει τις δικές της. Πολλές φορές η έννοια της αντίληψης είναι η σιγουριά πως εσύ δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα.

Στις μεταβολές ωστόσο κρύβεται και η ελάχιστη πιθανότητα. Και μία κατάσταση από τη στιγμή, κατά την οποία υφίσταται τις δυνάμεις αυτές των μεταβολών καθίσταται απρόβλεπτη και κανένα πλεονέκτημα δεν είναι ισχυρότερο του άλλου.

Τότε πλέον οι πιθανότητες ανεξαρτήτως ισχύος σκανδαλωδώς τείνουν να εξισωθούν και υπεισέρχονται σε μία χαοτική κατάσταση. Είναι η στιγμή της ευκαιρίας, διότι η αβεβαιότητα είναι αυτή, η οποία σε καθιστά ελεύθερο!

Στο σημείο αυτό έγκειται η δύναμις των προδοτών, των δειλών και των ηλιθίων. Προσδίδουν κατεύθυνση σε μία χαοτική κατάσταση και εξουδετερώνουν το προηγούμενο πλεονέκτημα.