Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Εκδίκηση είναι…

Οι καλοί Γερμανοί, όταν πεθαίνουν γίνονται Εβραίοι.
Οι κακοί ξανα-γεννιώνται καλοί Γερμανοί.