Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Αρθρα McGrew στην Πράβδα

Μπορείτε να διαβάσετε την αρθρογραφία του Κυρίου McGrew στην Αγγλόφωνη έκδοση της εφημερίδας …Pravda, (οι Ρώσοι ίσως γνωρίζουν καλύτερα!):

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)