Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αρθρα McGrew στην Πράβδα

Μπορείτε να διαβάσετε την αρθρογραφία του Κυρίου McGrew στην Αγγλόφωνη έκδοση της εφημερίδας …Pravda, (οι Ρώσοι ίσως γνωρίζουν καλύτερα!):