Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

You Only Live Twice (Ζεις μονάχα δύο φορές)

You only live twice or so it seems
One life for yourself and one for your dreams

Ζείς μονάχα δύο φορές ή έτσι φαίνεται.
Μια ζωή για τον εαυτό σου και μία για τα όνειρά σου…

This dream is for you, so pay the price
Make one dream come true, you only live twice

Αυτό το όνειρο είναι για εσένα, ώστε αξίζει να πληρώσεις το τίμημα
Κάνε ένα όνειρο πραγματικότητα, ζεις μονάχα δύο φορές

You Only Live Twice (Ζεις μονάχα δύο φορές)You only live twice or so it seemsOne life for yourself and one for your…

Δημοσιεύτηκε από Τεύκρος Σακελλαρόπουλος στις Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)