Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Waters by Teucris (Ι)

Έχω διαπιστώσει πως οι πλέον χαλαρωτικές εικόνες της φύσης είναι όσες εμπεριέχουν νερό και τον ήχο του. Εμένα τουλάχιστον αυτό με ξεκουράζει αφάνταστα. Λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν δροσερής αίσθησης από καθάρια τρεχούμενα νερά της Ελληνικής υπέροχης φύσης.