Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Vs = versus

Διεφθαρμένη εξουσία vs διεφθαρμένου επιχειρηματία:
(κερδίζει πάντα η εξουσία)
Διεφθαρμένη εξουσία vs έντιμου επιχειρηματία:
(αμφίρροπο το αποτέλεσμα με τις ευνοϊκότερες πιθανότητες στην εξουσία)
Έντιμη εξουσία vs κάθε είδους επιχειρηματία:
(φανταστική περίπτωση αυτή· δεν υπάρχει)