Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

to not go forward is to go backward

Non progredi est regredi
(to not go forward is to go backward)
(Εάν δεν προχωράς, τότε πηγαίνεις προς τα πίσω).

Ακόμα και εάν το μόνο σου παράθυρο είναι σαν ένα από αυτά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ΚΑΝΕ το βήμα!

Πήδηξε μέσα στην ευκαιρία!