Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

The Tools of Conquest – Τα Εργαλεία της Κατάκτησης

The tools of conquest do not necessarily come with bombs and explosions and violence. There are weapons that are simply thoughts, attitudes, prejudices – to be found only in the minds of men. For the record, prejudices can kill – and suspicion can destroy – and a thoughtless frightened search for a scapegoat has a fallout all of its own – for the children – and the children yet unborn. And the pity of it is – that these things cannot be confined –.

Τα εργαλεία της κατάκτησης δεν προέρχονται κατ ‘ανάγκην ούτε με τις βόμβες και τις εκρήξεις ούτε και με τη βία. Υπάρχουν όπλα που είναι απλά οι σκέψεις, οι τάσεις, οι προκαταλήψεις, οι οποίες φωλιάζουν και αναπτύσσονται μόνο στο μυαλό των ανθρώπων. Για την ιστορία, οι προκαταλήψεις μπορεί να σκοτώσουν, η καχυποψία μπορεί να καταστρέψει και μια απερίσκεπτη υπό το κράτος του φόβου αναζήτηση ενός αποδιοπομπαίου τράγου έχει τραγικές επιπτώσεις σε όλους ακόμα και στα αγέννητα παιδιά. Και το μεγάλο κρίμα, είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να περιοριστούν.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)